لامینار ایرفلو

لامینار ایرفلو (laminar airflow) یک سیستم تهویه هوا است که جریان هوا را به صورت یکنواخت و بدون تلاطم در یک محیط خاص ایجاد می کند. این سیستم برای کاربردهایی که نیاز به کنترل دقیق آلودگی هوا دارند، مانند آزمایشگاه ها، اتاق های جراحی و اتاق های تمیز، استفاده می شود.

به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید

توضیحات

نحوه کار لامینار ایرفلو

لامینار ایرفلو از یک فن برای ایجاد جریان هوا استفاده می کند. این فن هوا را از طریق یک فیلتر پیش تصفیه و یک فیلتر هپا عبور می دهد. فیلتر پیش تصفیه ذرات بزرگ مانند گرد و غبار و مو را از هوا جدا می کند. فیلتر هپا ذرات کوچکتر مانند ذرات معلق در هوا (PM) و باکتری ها را از هوا جدا می کند.

هوای تصفیه شده از طریق یک سری نازل ها به داخل اتاق تمیز جریان می یابد. این نازل ها جریان هوا را به صورت یکنواخت و بدون تلاطم در اتاق تمیز پخش می کنند.

انواع لامینار ایرفلو

لامینار ایرفلو در دو نوع اصلی وجود دارد:

لامینار ایرفلو افقی

لامینار ایرفلو افقی (HAF) نوعی سیستم تهویه هوا است که جریان هوا را به صورت افقی در یک محیط خاص ایجاد می کند. این سیستم برای کاربردهایی که نیاز به کنترل دقیق آلودگی هوا دارند، مانند آزمایشگاه ها، اتاق های جراحی و اتاق های تمیز، استفاده می شود.

لامینار ایرفلو افقی از یک فن برای ایجاد جریان هوا استفاده می کند. این فن هوا را از طریق یک فیلتر پیش تصفیه و یک فیلتر هپا عبور می دهد. فیلتر پیش تصفیه ذرات بزرگ مانند گرد و غبار و مو را از هوا جدا می کند. فیلتر هپا ذرات کوچکتر مانند ذرات معلق در هوا (PM) و باکتری ها را از هوا جدا می کند.

هوای تصفیه شده از طریق یک سری نازل ها به داخل اتاق تمیز جریان می یابد. این نازل ها جریان هوا را به صورت یکنواخت و بدون تلاطم در اتاق تمیز پخش می کنند.

لامینار ایرفلو عمودی

لامینار ایرفلو عمودی (VAF) نوعی سیستم تهویه هوا است که جریان هوا را به صورت عمودی در یک محیط خاص ایجاد می کند. این سیستم برای کاربردهایی که نیاز به کنترل دقیق آلودگی هوا دارند، مانند آزمایشگاه ها، اتاق های جراحی و اتاق های تمیز، استفاده می شود.

لامینار ایرفلو عمودی از یک فن برای ایجاد جریان هوا استفاده می کند. این فن هوا را از طریق یک فیلتر پیش تصفیه و یک فیلتر هپا عبور می دهد. فیلتر پیش تصفیه ذرات بزرگ مانند گرد و غبار و مو را از هوا جدا می کند. فیلتر هپا ذرات کوچکتر مانند ذرات معلق در هوا (PM) و باکتری ها را از هوا جدا می کند.

هوای تصفیه شده از طریق یک سری نازل ها به داخل کلین روم جریان می یابد. این نازل ها جریان هوا را به صورت یکنواخت و بدون تلاطم در اتاق تمیز پخش می کنند.

لامینار ایرفلو

کاربردهای لامینار ایرفلو

لامینار ایرفلو برای کاربردهای مختلفی استفاده می شود، از جمله:

کاربرد لامینار ایرفلو در آزمایشگاه ها

لامینار ایرفلو در آزمایشگاه ها برای ایجاد محیطی تمیز و ایمن برای انجام آزمایشات حساس به آلودگی استفاده می شود. این سیستم از ورود ذرات و آلودگی ها به منطقه آزمایش جلوگیری می کند و خطر آلودگی محصولات و نتایج آزمایش را کاهش می دهد.

لامینار ایرفلو در آزمایشگاه ها برای کاربردهای مختلفی استفاده می شود، از جمله:

 • آزمایشات زیست پزشکی: لامینار ایرفلو برای آزمایشات حساس به آلودگی مانند آزمایشات کشت سلولی و آزمایشات ژنتیکی استفاده می شود.
 • آزمایشات شیمیایی: لامینار ایرفلو برای آزمایشات حساس به آلودگی مانند آزمایشات واکنش های شیمیایی و آزمایشات ایمنی استفاده می شود.
 • آزمایشات غذایی: لامینار ایرفلو برای آزمایشات حساس به آلودگی مانند آزمایشات میکروبیولوژی و آزمایشات ایمنی استفاده می شود.

کاربرد لامینار ایرفلو در اتاق های جراحی

لامینار ایرفلو در اتاق های جراحی برای جلوگیری از آلودگی زخم استفاده می شود. این سیستم از ورود ذرات و آلودگی ها به ناحیه جراحی جلوگیری می کند و خطر عفونت زخم را کاهش می دهد.

لامینار ایرفلو در اتاق های جراحی برای کاربردهای مختلفی استفاده می شود، از جمله:

 • جراحی های حساس: لامینار ایرفلو برای جراحی های حساس مانند جراحی های قلبی و جراحی های مغز و اعصاب استفاده می شود.
 • جراحی های عمومی: لامینار ایرفلو برای جراحی های عمومی مانند جراحی های پلاستیکی و جراحی های ارتوپدی استفاده می شود.

کاربرد لامینار ایرفلو در اتاق های تمیز

لامینار ایرفلو در اتاق های تمیز برای تولید محصولات و فرآیندهای حساس به آلودگی استفاده می شود. این سیستم از ورود ذرات و آلودگی ها به منطقه تولید جلوگیری می کند و خطر آلودگی محصولات را کاهش می دهد.

لامینار ایرفلو در اتاق های تمیز برای کاربردهای مختلفی استفاده می شود، از جمله:

 • تولید داروها: لامینار ایرفلو برای تولید داروهای حساس به آلودگی مانند داروهای بیولوژیکی و داروهای شیمیایی استفاده می شود.
 • تولید قطعات الکترونیکی: لامینار ایرفلو برای تولید قطعات الکترونیکی حساس به آلودگی مانند تراشه های کامپیوتری و مدارهای مجتمع استفاده می شود.
 • تولید مواد غذایی: لامینار ایرفلو برای تولید مواد غذایی حساس به آلودگی مانند مواد غذایی بسته بندی شده و مواد غذایی منجمد استفاده می شود.

در مجموع، لامینار ایرفلو یک سیستم تهویه هوا ضروری برای کاربردهایی است که نیاز به کنترل دقیق آلودگی هوا دارند. این سیستم از ورود ذرات و آلودگی ها به منطقه حساس جلوگیری می کند و خطر آلودگی محصولات و نتایج را کاهش می دهد.

کاربردهای لامینار ایرفلو

مزایا لامینار ایرفلو

لامینار ایرفلو مزایای زیادی دارد، از جمله:

 • کنترل دقیق آلودگی هوا: لامینار ایرفلو می تواند ذرات معلق در هوا را با راندمان بالایی از هوا جدا کند. این امر به ایجاد محیطی تمیز و ایمن کمک می کند.
 • ایجاد محیطی تمیز و ایمن: لامینار ایرفلو می تواند خطر آلودگی محصولات و فرآیندها را کاهش دهد. این امر به بهبود کیفیت محصولات و فرآیندها کمک می کند.
 • کاهش خطر آلودگی محصولات و فرآیندها: لامینار ایرفلو می تواند به بهبود ایمنی کارکنان کمک کند. این امر به کاهش خطر ابتلا به بیماری های شغلی کمک می کند.

بیشتر بخوانید | طراحی اتاق تمیز

معایب لامینار ایرفلو

لامینار ایرفلو معایب کمی دارد، از جمله:

 • هزینه اولیه: لامینار ایرفلو می تواند هزینه اولیه بالایی داشته باشد.
 • نیاز به نگهداری: لامینار ایرفلو به نگهداری منظم نیاز دارد.

لامینار ایرفلو یک ابزار ضروری برای کاربردهایی است که نیاز به کنترل دقیق آلودگی هوا دارند. این سیستم مزایای زیادی دارد و می تواند به بهبود کیفیت محصولات و فرآیندها، ایمنی کارکنان و ایمنی محصولات کمک کند.

نحوه عملکرد لامینار ایرفلو

نحوه عملکرد لامینار ایرفلو به شرح زیر است:

 • هوا از طریق یک فیلتر پیش تصفیه جریان می یابد. فیلتر پیش تصفیه ذرات بزرگ مانند گرد و غبار و مو را از هوا جدا می کند.
 • هوای تصفیه شده از طریق یک فیلتر هپا جریان می یابد. فیلتر هپا ذرات کوچکتر مانند ذرات معلق در هوا (PM) و باکتری ها را از هوا جدا می کند.
 • هوای تصفیه شده از طریق یک سری نازل ها به داخل اتاق تمیز جریان می یابد. این نازل ها جریان هوا را به صورت یکنواخت و بدون تلاطم در اتاق تمیز پخش می کنند.

لامینار ایرفلو برای کاربردهایی که نیاز به کنترل دقیق آلودگی هوا دارند، ضروری است. این سیستم می تواند به جلوگیری از آلودگی محصولات و فرآیندها کمک کند و محیطی تمیز و ایمن را برای کار فراهم کند.

نحوه عملکرد لامینار ایرفلو

خرید لامینار ایرفلو از مجموعه اتاق تمیز اکیاس

لامینار ایرفلو برای جلوگیری از ذرات تجهیزات و محیط کار طراحی شده است. واحدهای جریان هوای آرام با مکش هوا از طریق یک سیستم فیلتراسیون و تخلیه آن در سطح کار در جریان هوای آرام، محیط‌های کاری بدون ذرات ایجاد می‌کنند. این واحدها یک محیط هوای تمیز عالی برای نیازهای اتاق تمیز ارائه می‌دهند. در مقایسه با توربولنت ایرفلو، لامینار ایرفلو باعث کاهش ذرات آلاینده در اتاق تمیز می‌شود. گروه صنایع اکیاس با بهره‌گیری از دانش گروهی از مهندسین برتر، در زمینه طراحی و پیاده‌سازی اتاق تمیز سابقه درخشانی دارد. ما در اتاق تمیز اکیاس انواع لامینار ایرفلو را برای حصول اطمینان از تامین جریان یکنواخت هوای فیلترشده، با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت به شما عرضه می‌کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره لامینار ایر‌فالو، لطفا با کارشناسان ما در اکیاس تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لامینار ایرفلو”
کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X